Правила сайту

Ці Правила визначають умови використання сайту baza-lider.info, розміщеного в Інтернеті за адресою https://baza-lider.info.

Правила розглядаються Адміністрацією сайту як публічна оферта згідно ст. 641 Цивільного кодексу України.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з цими Правилами, перш ніж розпочати роботу з сайтом.

 • 1. Терміни, які використовуються у цих Правилах
  • 1.1. Сайт — соціальна мережа нерухомості baza-lider.info, представлена ​​сукупністю електронних файлів, документів, кодів, мультимедіа компонентів та інших інформаційних ресурсів, об'єднаних в єдиний цілісний програмний продукт з унікальним фірмовим інтерфейсом та функціями, доступними в мережі Інтернет за адресою https://baza-lider.info (включаючи всі рівні вказаного домену).
  • 1.2. Користувач (у множині — Користувачі) — відвідувач Сайту, фізична особа, яка взаємодіє з Сайтом безпосередньо або через програми, додатки, коди або будь-які інші способи взаємодії між фізичними особами та інтернет-ресурсами.
  • 1.3. Адміністрація — baza-lider.info.
  • 1.4. Правила — публічна оферта Адміністрації, адресована Користувачеві Сайту, текст якої одночасно є договором, який укладається між Адміністрацією та Користувачем за допомогою інформаційно-телекомунікаційних систем та прирівнюваний, згідно ст. 639 Цивільного кодексу України, до договору, укладеного у письмовій формі.
  • 1.5. Закон — чинне законодавство України.
  • 1.6. Контент — будь-яке інформаційне наповнення Сайту: елементи дизайну, текст, графічні зображення, ілюстрації, відео, скрипти, програми, музика, звуки та інші об'єкти інформації, їх похідні, різновиди та модифікації.
  • 1.7. Обліковий запис — запис в електронних файлах, документах, кодах, мультимедіа компонентах та інших інформаційних ресурсах Сайту, що містить інформацію, розміщену Користувачем на Сайті, включаючи відомості про самого Користувача, яку він добровільно повідомляє Адміністрації та іншим Користувачам Сайту. li>
  • 1.8. Видалення Облікового запису — деактивація Облікового запису Користувача з одночасним приховуванням особистої інформації Користувача (ім'я, прізвище, по батькові, компанія, вік, контактна інформація) та збереженням Контенту, створеного Користувачем, який є власністю Адміністрації та може бути використаний Адміністрацією з метою збереження функціоналу Сайту та його структурної цілісності.
  • 1.9. Персональна сторінка — особиста сторінка Користувача на Сайті, що має мережеву адресу виду http://baza-lider.info/[id-номер Користувача].
  • 1.10. Пароль — умовне слово або набір знаків та символів, або будь-яке їх поєднання, що підтверджує особу Користувача та придумане ним для реєстрації на Сайті та подальшого входу на Сайт під своїм Обліковим записом.
  • 1.11. Соціальні мережі — сайти з доменними іменами vk.com та facebook.com, відомі як соціальні мережі ВКонтакті та Facebook відповідно.
  • 1.12. Статус Користувача — тип Облікового запису Користувача з певним набором функціоналу Сайту, який існує у двох можливих варіантах: 1 — Ріелтор, 2 — Не ріелтор.
 • 2. Предмет Правил
  • 2.1. Ці Правила визначають умови використання Сайту Користувачами та надання Адміністрацією доступу до його функціоналу. Крім цих Правил, до договору між Користувачем та Адміністрацією належать усі спеціальні документи та будь-яка текстова чи інша інформація Адміністрації, адресована Користувачам за допомогою Сайту або будь-яким іншим способом, передбаченим Законом.
  • 2.2. Правила поширюються також на відносини, пов'язані з правами та інтересами третіх осіб, які не є Користувачами Сайту, але чиї права та інтереси можуть бути порушені внаслідок дій Користувача Сайту.
  • 2.3. Правила можуть бути змінені або доповнені Адміністрацією в односторонньому порядку без будь-якого спеціального повідомлення. Правила є відкритим та загальнодоступним документом. Редакція Правил, що діє, розміщується в мережі Інтернет за адресою https://baza-lider.info/terms. Продовження використання Сайту Користувачем після внесення Адміністрацією змін або доповнень до Правил означає прийняття Користувачем та його згоду з такими змінами або доповненнями. Адміністрація рекомендує Користувачам регулярно перевіряти актуальну редакцію Правил щодо її зміни або доповнення.
  • 2.4. Реєстрація Користувача на Сайті означає повне та беззаперечне прийняття Користувачем Правил відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.
  • 2.5. Погоджуючись з умовами Правил, Користувач підтверджує свою правоздатність та дієздатність, а також, що він досяг 18-річного віку та усвідомлює відповідальність за зобов'язання, що покладаються на нього умовами Правил.
 • 3. Реєстрація на сайті
  • 3.1. Реєстрація Користувача на Сайті є безкоштовною та добровільною.
  • 3.2. При реєстрації на Сайті Користувач зобов'язаний надати Адміністрації достовірну та актуальну інформацію, необхідну для створення Облікового запису Користувача та формування його Персональної сторінки.
  • 3.3. Користувач несе відповідальність за достовірність, актуальність, повноту та відповідність Закону інформації, наданої ним під час реєстрації, а також чистоту цієї інформації від претензій третіх осіб.
  • 3.4. Користувач може зареєструватися на Сайті за допомогою e-mail та пароля або через Соціальні мережі.
  • 3.5. Реєстрація за допомогою e-mail та Паролю
   • 3.5.1. При реєстрації Користувача за допомогою e-mail та Паролю Користувач зобов'язаний шляхом заповнення відповідних полів реєстраційної форми Сайту повідомити Адміністрацію свій e-mail та Пароль.
   • 3.5.2. Зазначені Користувачем e-mail та Пароль є необхідною та достатньою інформацією для доступу Користувача до свого Облікового запису. Користувач не має права повідомляти третіх осіб e-mail та Пароль, які використовуються для доступу на Сайт, і несе повну відповідальність за збереження вищевказаної інформації, самостійно обираючи спосіб її зберігання. Користувач на апаратно-програмному забезпеченні, що використовується, може дозволити зберігання e-mail і Пароля (з використанням файлів cookies) для подальшої автоматичної авторизації на Сайті.
   • 3.5.3. Натискаючи на Сайті кнопку «Зареєструватися», Користувач повністю та беззастережно приймає (акцептує) Правила відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України. Підтвердженням натискання вищезгаданої кнопки є успішна реєстрація Користувача зі створенням його Облікового запису.
   • 3.5.4. З метою безпеки протягом 24 годин після реєстрації Користувач зобов'язаний підтвердити свій e-mail, дотримуючись інструкцій у листі, надісланому йому Адміністрацією на вищевказаний e-mail. При невиконанні Користувачем цієї умови, після закінчення
    24 години з моменту реєстрації Користувача на Сайті, відбувається Видалення Облікового запису Користувача.
  • 3.6. Реєстрація через соціальні мережі
   • 3.6.1. Реєстрація Користувача на Сайті через Соціальні мережі здійснюється шляхом натискання відповідної кнопки на Сайті.
   • 3.6.2. При реєстрації Користувача через Соціальні мережі він повинен використовувати виключно свої особисті облікові записи в Соціальних мережах.
   • 3.6.3. Натискаючи на Сайті кнопку «Реєстрація через ВКонтакті» або кнопку «Реєстрація через Facebook», так само як і кнопку «Увійти через ВКонтакті» або кнопку «Увійти через Facebook», Користувач повністю та беззастережно приймає (акцептує) Правила відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України. Підтвердженням натискання будь-якої з вищезгаданих кнопок є успішна реєстрація Користувача зі створенням на Сайті облікового запису.
  • 3.7. Користувач має право створити не більше одного Облікового запису на Сайті (зареєструватися на Сайті не більше одного разу).
  • 3.8. Будь-які дії, вчинені з використанням e-mail Користувача, його Пароля та/або його облікових записів у Соціальних мережах, вважаються вчиненими цим Користувачем. У разі несанкціонованого доступу до e-mail, Паролю та/або Облікового запису Користувача, або отримання доступу до його e-mail та/або Пароля третіми особами, Користувач зобов'язаний повідомити про це Адміністрацію.
  • 3.9. У разі успішної реєстрації Користувача на Сайті створюється його Обліковий запис та Персональна сторінка, що має мережеву адресу виду http://baza-lider.info/[id-номер Користувача]. li>
  • 3.10. Фактичне використання Сайту без реєстрації на ньому, у формі та в обсязі, доступному без реєстрації, також є акцептом Правил.
 • 4. Персональні дані Користувача
  • 4.1. Акцептуючи Правила, Користувач підтверджує свою згоду на збирання, використання та обробку Адміністрацією його персональних даних, наданих ним, у тому числі, при реєстрації, а також розміщених ним добровільно на Сайті в ході використання Сайту.
  • 4.2. Обробка персональних даних Користувача, включаючи весь створений Користувачем Контент, здійснюється відповідно до Закону.
  • 4.3. Збір, обробка та використання персональних даних та Контенту Користувача здійснюється Адміністрацією з метою надання Користувачеві доступу до функціоналу Сайту, в тому числі з метою показу Користувачеві персоналізованої (таргетованої) реклами; перевірки, дослідження та аналізу даних, що дозволяють підтримувати та покращувати існуючий, а також розробляти новий функціонал Сайту.
  • 4.4. Збір, обробка та використання персональних даних та Контенту Користувача може здійснюватися Адміністрацією з комерційною метою.
  • 4.5. Адміністрація вживає всіх необхідних заходів для захисту персональних даних Користувача від неправомірного доступу, зміни, розкриття чи знищення. Адміністрація надає доступ до персональних даних Користувача лише співробітникам, підрядникам, постачальникам, виконавцям та агентам Адміністрації, яким ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сайту та надання Користувачеві доступу до його використання. Адміністрація має право використовувати надану Користувачем інформацію, у тому числі персональні дані, а також передавати її третім особам, з метою забезпечення дотримання вимог Закону, захисту прав та інтересів Користувачів, Адміністрації, третіх осіб (у тому числі з метою виявлення, перевірки/розслідування та// або припинення протиправних дій). Розкриття наданої Користувачем інформації може бути здійснене лише відповідно до Закону.
  • 4.6. Розміщуючи персональні дані та/або створюючи Контент на Сайті, Користувач усвідомлює, що його персональні дані, Контент та Персональна сторінка будуть видні іншим Користувачам.
  • 4.7. Користувач погоджується на отримання від Адміністрації за допомогою функціоналу Сайту
   і/або сервісів, будь-яких ресурсів третіх осіб електронних повідомлень, SMS та інших видів розсилок інформаційного, у тому числі рекламно- інформаційного змісту, зокрема від партнерів Адміністрації Сайту.
 • 5. Права та обов'язки Користувача та Адміністрації
  • 5.1. Права Користувача
   • 5.1.1. Користувач має право користуватися функціоналом Сайту в рамках чинних Правил та Закону. Користування платним функціоналом Сайту допускається за умови дотримання всіх умов Правил та повної оплати. Умови оплати платного функціоналу наведені у відповідних розділах Сайту. Користувач може сплатити платний функціонал Сайту будь-яким із передбачених Сайтом способом.
   • 5.1.2. Користувач має право в будь-який момент відмовитися від виконання умов Правил та від самих Правил шляхом самостійного Видалення Облікового запису на Сайті. Після видалення облікового запису користувач втрачає права доступу до сайту. Обліковий запис видаляється за допомогою кнопки «Видалити обліковий запис» у розділі «Мої налаштування».
  • 5.2. Обов'язки Користувача
   • 5.2.1. При використанні Сайту Користувач зобов'язаний:
    • а) дотримуватися положень Правил та Закону;
    • б) надавати при реєстрації на Сайті достовірні, повні та актуальні дані, стежити за їхньою актуалізацією;
    • в) інформувати Адміністрацію про несанкціонований доступ до Облікового запису Користувача та/або про несанкціонований доступ та/або використання e-mail та Пароля Користувача;
    • г) розміщувати/публікувати на Сайті тільки перевірену, актуальну, правдиву інформацію, включаючи реальні фотографії та зображення;
    • д) не розміщувати на Сайті інформацію (включаючи посилання на неї) та/або Контент, які можуть порушувати права та інтереси інших осіб;
    • е) зберігати в таємниці і не надавати іншим Користувачам та третім особам, що стали йому відомими персональні дані (у тому числі контактні дані, паспортні дані, банківську інформацію) та інформацію про приватне життя інших Користувачів та третіх осіб без отримання від них відповідного дозволу;
    • е) не надавати доступ третім особам та іншим Користувачам до свого Облікового запису, Персональної сторінки або до окремої інформації, що міститься у випадку, якщо це може призвести до порушення Правил і Закону;
    • ж) не дублювати на Сайті інформацію;
    • з) заповнювати текстові поля та форми Сайту грамотно та відповідно до призначення/тематики;
    • і) здійснювати резервне копіювання важливої ​​для Користувача інформації, що зберігається на Сайті;
    • й) не реєструватися на Сайті від імені або замість іншої особи;
    • к) не використовувати e-mail та/або Пароль інших Користувачів (крім випадків, встановлених Законом);
    • л) не завантажувати, не створювати, не зберігати, не публікувати/розміщувати, не розповсюджувати інформацію (включаючи посилання на неї), яка:
     • містить погрози, дискредитує, ображає, зачіпає честь та гідність чи ділову репутацію, порушує недоторканність приватного життя інших Користувачів чи третіх осіб;
     • порушує права неповнолітніх осіб;
     • є вульгарною або непристойною, містить нецензурну лексику, містить порнографічні зображення та тексти чи сцени сексуального характеру;
     • містить сцени насильства;
     • містить опис засобів та/або способів суїциду, будь-яке підбурювання до його вчинення;
     • пропагує та/або сприяє розпалюванню расової, релігійної, етнічної ненависті чи ворожнечі, пропагує фашизм чи ідеологію расової переваги;
     • містить екстремістські матеріали;
     • пропагує злочинну діяльність або містить поради, інструкції або посібники щодо вчинення злочинних дій, містить інформацію обмеженого доступу, включаючи, але не обмежуючись державною та комерційною таємницею, інформацією про приватне життя третіх осіб;
     • містить рекламу або описує привабливість вживання наркотичних речовин, у тому числі «цифрових наркотиків» (звукових файлів, що впливають на мозок людини за рахунок бінауральних ритмів), інформацію про поширення наркотиків, рецепти їх виготовлення та поради щодо вживання;
     • носить шахрайський характер, а також порушує інші права та інтереси громадян та юридичних осіб або вимоги Закону;
    • м) не здійснювати масові розсилки повідомлень Користувачам;
    • н) не використовувати програмне забезпечення та не здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування Сайту;
    • про) не завантажувати, не зберігати, не публікувати, не розповсюджувати або іншим чином не використовувати віруси, «трояни» та інші шкідливі програми (включаючи посилання на них);
    • п) не використовувати, без спеціального на те дозволу Адміністрації, автоматизовані скрипти/програми для збору інформації на Сайті та/або взаємодії з Сайтом;
    • р) будь-яким способом, у тому числі, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, злому, не намагатися отримати доступ до e-mail та/або Паролю до Облікового запису іншого Користувача;< /li>
    • с) не здійснювати незаконні збір та обробку персональних даних інших осіб;
    • т) не здійснювати і не намагатися отримати доступ до будь-якого функціонала Сайту іншим способом, крім через інтерфейс, наданий Адміністрацією, за винятком випадків, коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до окремою угодою з Адміністрацією;
    • у) не відтворювати, не дублювати, не копіювати, не продавати, не здійснювати торгові операції та не перепродувати платні функції Сайту та доступ до них для будь-яких цілей, за винятком випадків , коли такі дії були прямо дозволені Користувачеві відповідно до умов окремої угоди з Адміністрацією;
    • ф) не розміщувати комерційну та політичну рекламу поза спеціально розробленими для неї Адміністрацією розділами та функціоналом Сайту;
    • х) не розміщувати будь-яку іншу інформацію, яка, на особистий розсуд Адміністрації, є небажаною, не відповідає цілям створення Сайту, обмежує інтереси Користувачів або третіх осіб або з інших причин є небажаною для розміщення на Сайті .
   • 5.2.2. У разі незгоди Користувача з Правилами або їх оновленнями/доповненнями, Користувач зобов'язаний відмовитися від використання Сайту, самостійно видаливши свій Обліковий запис за допомогою кнопки «Видалити обліковий запис», доступної Користувачеві в розділ Сайту «Мої налаштування».
  • 5.3. Права Адміністрації
   • 5.3.1. Адміністрація має право:
    • а) модифікувати, видозмінювати, удосконалити Сайт на власний розсуд;
    • б) надавати платний та безкоштовний функціонал Користувачам або третім особам;
    • в) вносити зміни до Правил в односторонньому порядку;
    • г) змінювати ціну на будь-який функціонал Сайту, включаючи будь-які терміни дії/доступу;
    • д) зробити безкоштовний функціонал Сайту платним і навпаки;
    • е) редагувати або видаляти інформацію та/або Контент Користувача, якщо вони порушують Правила;
    • е) проводити технічні роботи, пов'язані з підтриманням працездатності Сайту та його удосконаленням;
    • ж) розсилати службові повідомлення, корисну інформацію, рекламу, пов'язану з функціоналом Сайту, на вказаний Користувачем номер телефону та інші контакти;
    • з) зробити Видалення Облікового запису Користувача без попередження у випадку, якщо Користувач не користується своїм Обліковим записом протягом 6 (шости) місяців;
    • і) змінити Статус Користувача на Сайті без згоди Користувача. Зі зміною Статусу Користувача набір доступного Користувачеві функціоналу на Сайті може змінюватись.
   • 5.3.2. Для цілей організації функціонування, технічної підтримки, розвитку Сайту та дотримання Правил, Адміністрація має право вносити зміни до Облікового запису Користувача та редагувати Персональну сторінку Користувача, так само як і будь-яку іншу інформацію на Сайт.
   • 5.3.3. Адміністрація має право надсилати Користувачеві службову, технічну, рекламну та будь-яку іншу інформацію.
   • 5.3.4. Адміністрація зберігає за собою право в будь-який час змінювати оформлення Сайту, його зміст та функціонал з попереднім повідомленням Користувача або без нього.
   • 5.3.5. У разі виявлення факту порушення Користувачем умов Правил або Закону Адміністрація має право заблокувати доступ Користувача до Облікового запису Користувача
    і/або зробити Видалення Облікового запису Користувача.
  • 5.4. Обов'язки Адміністрації
   • 5.4.1. Адміністрація зобов'язується робити все можливе для забезпечення якісного та безперервного функціонування Сайту.
   • 5.4.2. Адміністрація зобов'язується оперативно реагувати на звернення Користувачів та своєчасно усувати несправності у функціонуванні Сайту.
   • 5.4.3. Адміністрація зобов'язується надавати доступ до функціоналу Сайту в рамках умов Правил та Закону.
 • 6. Умови про інтелектуальні права
  • 6.1. Розміщений на Сайті Контент є об'єктом інтелектуальної власності Адміністрації, Користувачів Сайту та інших правовласників.
  • 6.2. Користувач, розміщуючи на Сайті належний йому на законних підставах Контент, надає іншим Користувачам Сайту невиключне право на його використання шляхом перегляду, відтворення, копіювання, переробки, роздруківки копій та інших прав з метою особистого використання, крім випадків, коли правовласник Контенту наклав обмеження на використання його Контенту або коли таке використання завдає або може завдати шкоди інтересам правовласника, що охороняється Законом.
  • 6.3. Крім свого власного Контенту, Користувач не має права завантажувати або іншим чином доводити до загальної інформації або публікувати/розміщувати на Сайті Контент інших сайтів, баз даних та інші результати інтелектуальної діяльності за відсутності явно вираженого згоди правовласника на такі дії.
  • 6.4. Будь-яке використання Сайту або Контенту, крім дозволеної у Правилах або у разі явно вираженої згоди правовласника на таке використання, категорично заборонено.
  • 6.5. Користувач несе особисту відповідальність за будь-який Контент або іншу інформацію, яку він завантажує або іншим чином доводить до загальної інформації або публікує/розміщує на Сайті або за його допомогою. Користувач не має права завантажувати, передавати або
   публікувати/розміщувати Контент на Сайті, якщо він не має відповідних прав на вчинення таких дій, придбаних або переданих йому відповідно до Закону.
  • 6.6. Адміністрація може, але не зобов'язана, переглядати Сайт на наявність забороненого Контенту та має право видаляти або переміщати без попередження будь-який Контент на власний розсуд з будь-якої причини.
  • 6.7. Адміністрація має право видаляти або переміщати будь-який Контент, який, на думку Адміністрації, порушує умови Правил, Закону та/або може порушувати права, заподіяти шкоду або загрожувати безпеці інших Користувачів або третіх осіб.
  • 6.8. Розміщуючи свій Контент на Сайті, Користувач передає Адміністрації право робити копії такого Контенту з метою впорядкування, полегшення публікації та зберігання на Сайті.
  • 6.9. Розміщуючи Контент на Сайті, Користувач автоматично безоплатно надає Адміністрації невиключне право на його використання шляхом копіювання, публічного виконання, відтворення, переробки, перекладу та розповсюдження для цілей Сайту або у зв'язку з ними, в тому числі для його популяризації. Для зазначених цілей Адміністрація може виготовляти похідні твори або вставляти Контент Користувача як складові у відповідні збірники, здійснювати інші дії, що служать досягненню зазначених цілей.
  • 6.10. Якщо Користувач видаляє свій Контент із Сайту, права, згадані у п. 6.8. - 6.9. Правил будуть автоматично відкликані, однак Адміністрація має право зберігати архівні копії Контенту користувача протягом невизначеного терміну.
  • 6.11. Треті особи та їх Контент не перевіряються Адміністрацією на відповідність тим чи іншим вимогам (достовірності, повноти, сумлінності тощо). Адміністрація не несе відповідальності за будь-яку інформацію, розміщену на сайтах третіх осіб, доступ до яких Користувач отримує через посилання, розміщені на Сайті.
  • 6.12. Розміщені на Сайті посилання або посібники зі скачування файлів та/або встановлення програм третіх осіб не означають підтримки або схвалення цих дій з боку Адміністрації.
  • 6.13. Посилання на будь-який сайт, продукт, послугу, будь-яку інформацію комерційного чи некомерційного характеру, розміщену на Сайті, не є схваленням або рекомендацією цих продуктів/послуг з боку Адміністрації.
  • 6.14. Якщо Користувач вирішив залишити Сайт і перейти до сайтів третіх осіб або використовувати або встановити програми третіх осіб, він робить це на свій ризик.
 • 7. Відповідальність Адміністрації та Користувача
  • 7.1. Користувач несе особисту відповідальність за будь-яку інформацію, яку розміщує на Сайті, повідомляє іншим Користувачам, а також за будь-які взаємодії з іншими Користувачами.
  • 7.2. Користувач несе відповідальність за власні дії у зв'язку зі створенням та розміщенням інформації на Сайті відповідно до Правил та Закону. Порушення умов Правил та Закону тягне за собою цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.
  • 7.3. Користувач несе відповідальність за чистоту наданої Адміністрації інформації від претензій з боку третіх осіб.
  • 7.4. Адміністрація не бере участі у формуванні та створенні Користувачем Контенту, не контролює та не несе відповідальності за дії чи бездіяльність будь-яких осіб щодо використання Сайту або створення, формування та використання Контенту, створюваного на Сайті Користувачами .
  • 7.5. Адміністрація не займається попередньою модерацією/перевіркою або цензурою Контенту, створюваного Користувачами, і вживає дій щодо захисту прав та інтересів осіб та забезпечення дотримання вимог Правил та Закону тільки після звернення зацікавлених осіб до Адміністрації в в установленому порядку.
  • 7.6. Адміністрація не несе відповідальності за порушення Користувачем умов Правил і Закону і залишає за собою право змінювати/модерувати або видаляти будь-яку інформацію, що публікується/розміщується Користувачем, включаючи особисті повідомлення, що порушує умови Правил та Закону; зупиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до всіх або до будь-якого розділу Сайту в будь-який час з будь-якої причини без попереднього повідомлення, не відповідаючи за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такими діями.
  • 7.7. Адміністрація закріплює за собою право зробити Видалення Облікового запису Користувача та/або призупинити/обмежити/припинити доступ Користувача до будь-якого з розділів Сайту, якщо виявить, що на її думку, Користувач становить загрозу для Сайту та/або його Користувачів. Адміністрація не несе відповідальності за здійснене відповідно до умов Правил тимчасове блокування або видалення інформації Користувача, Видалення Облікового запису Користувача, його Персональної сторінки або припинення реєстрації Користувача.
  • 7.8. Адміністрація не несе відповідальності за тимчасові збої та перерви в роботі Сайту та спричинені ними незручності, втрату інформації. Адміністрація не несе відповідальності за будь-які збитки комп'ютеру Користувача або іншої особи, мобільним пристроям, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов'язаний зі скачуванням матеріалів з Сайту або за посиланнями, розміщеними на Сайті.
 • 8. Заключні положення
  • 8.1. Правила визначають умови використання Сайту та замінюють собою всі попередні угоди між Користувачем та Адміністрацією.
  • 8.2. Правила регулюються та тлумачаться відповідно до Закону. Питання, які не врегульовані Правилами, підлягають вирішенню відповідно до Закону.
  • 8.3. У разі виникнення будь-яких спорів або розбіжностей, пов'язаних з виконанням умов Правил, Користувач та Адміністрація дозволяють їх шляхом проведення переговорів, а у разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, спори підлягають вирішенню в порядку, встановленому Законом.
  • 8.4. Правила набирають чинності з моменту акцептування їх Користувачем у встановленому Правилами порядку та діють протягом невизначеного строку до дати Видалення Облікового запису Користувача.
  • 8.5. Правила складені російською мовою.
  • 8.6. Якщо з тих чи інших причин одне або кілька положень/пунктів/умов Правил будуть визнані недійсними або не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність чи застосовність інших положень/пунктів/умов Правил.
  • 8.7. Щодо функціонування та розвитку Сайту Адміністрація керується Правилами та Законом.
  • 8.8. В інформаційній системі Сайту та його програмному забезпеченні відсутні технічні рішення, що здійснюють автоматичні цензуру та контроль дій та інформаційних відносин Користувачів з використання Сайту.
  • 8.9. Всі права на Сайт в цілому, а також на будь-які його частини або фрагменти, у тому числі електронні файли, документи, коди, мультимедіа компоненти та інші інформаційні ресурси, розміщені Адміністрацією або Користувачем на Сайт, а також права на використання мережевої адреси (доменного імені) https://baza-lider.info належать Адміністрація. Адміністрація надає доступ до Сайту всім заінтересованим особам відповідно до Правил та Закону.
  • 8.10. Жодні положення/пункти/умови Правил не надають Користувачеві право на використання фірмового найменування, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації. Право на використання фірмової назви, товарних знаків, доменних імен та інших відмітних знаків Адміністрації може бути надано виключно за письмовою угодою Адміністрації.
  • 8.11. Звернення, пропозиції та претензії фізичних та юридичних осіб до Адміністрації у зв'язку з цими Правилами та всіма питаннями щодо функціонування Сайту, порушеннями прав та інтересів Користувачів та/або третіх осіб при його використанні можуть бути направлені на електронну адресу Адміністрації support@baza-lider.info або будь-яким іншим, передбаченим функціоналом Сайту, у спосіб.

Ви ще не з нами?

Безкоштовний доступ до бази нерухомості на 3 дні!

Отримати безкоштовний доступ